ufabet

นโยบายภาษีที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ก่อนเข้าสู่ AEC

รู้กันใช่ไหมครับว่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ AEC

กำลังจะเกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศต่างๆ มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้า บริการ การลงทุนต่างๆ รวมถึงแรงงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับเรื่องของภาษีนั้น @TAXBugnoms คาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันครับ เพราะการเคลื่อนย้ายต่างๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ และวิชาชีพนั้น จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและระบบภาษีของแต่ละประเทศอย่างแน่นอน

ถ้าลองสังเกตดีๆ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้าน “ภาษี” อย่างมากมายและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการปรับปรุงเรื่องอัตราภาษีและโครงสร้างภาษี ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนั่นเองครับ เอาล่ะ.. เรามาดูกันว่าประเด็นภาษีหลักๆ ที่คนทำธุรกิจอย่างเราต้องรู้นั้น มีเรื่องอะไรบ้าง

  1. อัตราภาษี

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราภาษีนั้น สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะมีผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 1.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปัจจุบันมีนโยบายให้ใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับปี 2558 ซึ่งคงเดิมมาตั้งแต่ปี 2556 ในอัตราตั้งแต่ 5-35%

1.2 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่ที่อัตรา 20%F แต่สำหรับนิติบุคคลที่มีทุนชำระในวันสุดท้ายของรอบบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับกำไรสุทธิในอัตราพิเศษดั

  1. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร

ufabet

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีอากรนั้น จะมีผลกระทบเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้ครับ

ยกเลิกการยกเว้นกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีการจดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคล ซึ่งเมื่อมีการแบ่งกำไร ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกทอดหนึ่ง จากเดิมที่เคยยกเว้นกำไรส่วนนี้

การปรับปรุงแนวโน้มด้านอื่นๆ สำหรับการดำเนินงานจากต่างประเทศเช่น เรื่องของการยกเว้นภาษีศุลกากรตามกรอบการค้าเสรี หรือการยกเว้นภาษีสำหรับการลงทุนระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปครับ ว่าหลังจากนี้จะมีเป็นอย่างไรต่อไปบ้าง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับการเปิด AEC ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ แต่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ “ประเทศไทยในกระแส AEC: มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย” ว่าการเปลี่ยนแปลงของ AEC นั้น อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากนัก ด้วยเหตุผลที่ว่า ระดับการบูรณาการทางเศรษฐกิจของ AEC ยังอยู่ในลักษณะของการค้าเสรี (Free Trade Area) ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานได้อย่างจำกัด และแต่ละประเทศยังคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของตัวเอง เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ รวมถึงข้อจำกัดด้านภาษาต่างๆ ในหลายวิชาชีพ

สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องระวังและเตรียมพร้อมเสมอ คือ การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายภาษี ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่ยังมีผลกระทบอีกมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากการเปิด AEC ดังนั้น ทัศนคติที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของเจ้าของธุรกิจในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ สุดท้ายนี้.. ขอให้ทุกท่านโชคดีและพร้อมรับมือ AEC กันทุกคน


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ jacqlynbears.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated